Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů

Úvod

Tato informace o shromažďování a zpracování osobních údajů („Prohlášení o ochraně osobních údajů“) poskytuje vysvětlení, jakým způsobem chráníme data návštěvníků získané prostřednictvím této Webové stránky (jak je definována níže).

Kontakt

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů či shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů při používání této Webové stránky, prosím použijte následující kontaktní údaje:

odpovědná za ochranu údajů:

Luise Sange

Confianza Steuerberatung

Weinligstraße 11

04155 Leipzig

Německo

+49 (0) 341 253 975 0

mail: info@confianza-steuerberatung.de

web: www.confianza-steuerberatung.de

zmocněnkyně za ochranu údajů:

Kathrin Bornemann

Confianza Steuerberatung

Weinligstraße 11

04155 Leipzig

Německo

+49 (0) 341 253 975 0

mail: datenschutz@confianza-steuerbeartung.de

web: www.confianza-steuerberatung.dev

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Jako návštěvník nemusíte pro používání této Webové stránky poskytovat žádné osobní údaje. Prostřednictvím této Webové stránky však mohou být shromažďovány osobní údaje, které návštěvníci dobrovolně poskytnou pro konkrétní účel. V takovém případě (tedy v případě, že tato Webová stránka obsahuje systém nebo aplikaci, která je využívána pro zpracování osobních údajů pro konkrétní účel, např. nábor) bude Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů vyžádán příslušným správcem osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a/nebo Vám bude předtím, než budou shromážděny nebo zpracovány jakékoliv osobní údaje, poskytnuta příslušná informace o shromažďování a zpracování osobních údajů.

Tato Webová stránka neshromažďuje ani nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje).

Informace o internetových událostech (log information), cookies a webových prezenčních signálech (web beacons)

Tato stránka shromažďuje standardní informace o internetových událostech (tzv. „log information“), včetně Vaší IP adresy, typu prohlížeče a jazyka, času přístupu, jakož i odkazující webové adresy. Abychom zajistili kvalitní správu této Webové stránky a usnadnili pokročilou navigaci, můžeme my nebo naši poskytovatelé služeb používat též tzv. „cookies“ (malé textové soubory uložené v prohlížeči uživatele) nebo webové prezenční signály (elektronické obrázky, které těmto Webovým stránkám umožňují počítat návštěvníky, kteří konkrétní stránku otevřeli, nebo zpřístupňují určité soubory cookies) pro sběr souhrnných údajů. Neshromažďujeme ani neuchováváme žádné individuální (nesouhrnné) soubory cookies. Máme přístup pouze k souhrnným údajům o cookies pro účely funkčnosti.

Zabezpečení informací

Uplatňujeme z obchodního pohledu rozumné standardy technického a provozního zabezpečení veškerých údajů poskytovaných ze strany návštěvníků prostřednictvím této Webové stránky proti neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně či zničení.