• Optimalizace a plánování daní všech druhů (daň z příjmů fyzických a právních osob, živnostenská daň, daň z přidané hodnoty)
 • Mezinárodní zdanění a smlouvy o zamezení dvojího zdanění
 • Vyhotovení expertyz
 • Podpora při daňových revizích
 • Porada ohledně nejvýhodnější právní formy
 • Daň z dědictví
 • Poradenství pro spolky
 • Investiční příspěvky
 • Porada ohledně všech druhů příjmů a výpočet základu daňe
 • Optimalizace a plánování daní všech druhů (daň z příjmů fyzických osob, živnostenská daň, daň z přidané hodnoty)
 • Mezinárodní zdanění a smlouvy o zamezení dvojího zdanění
 • Vyhotovení expertyz
 • Předpověd’ daňe a přizpůsobení daňových záloh
 • Zdanění prodejů podílů
 • Zdanění zisku z prodeje
 • Optimalizace daně z dědictví a darovací daně
 • Předpověd’ výnosnosti a zdanění nemovitosti
 • Poradenství ohledně speciálního odpisování
 • Poradenství ohledně smluv o zamezení dvojího zdanění
 • Optimalizace mezinárodních daní
 • Péče o cizince investující v Německu (fyzické osoby a společnosti)
 • Porada v oblasti investice v zahraničí
 • Péče o zahraniční dceřiné společnosti
 • Podání daňových přiznání pro osoby s omezenou daňovou povinností (daň z příjmů, z dědictví a darovací daň)
 • Vysílání zaměstnanců
 • Vypracování všech podnikových daňových přiznání
 • Vypracování všech daňových přiznání pro fyzické osoby
 • Předpověd’ daňe
 • Kontrola daňových výměrů
 • Podání odvolání proti chybným výměrům
 • Přizpůsobení daňových záloh
 • Účetnictví na základě vašich dokladů
 • Účetnictví elektronických dokladů
 • Zprávy o podnikových číslech
 • Přihlášky DPH
 • Kontrola a analýza charakteristických čísel vašeho podniku
 • Obsahující mzdové účetnictví včetně stavebního průmyslu
 • Zkušební mzdové účetnictví
 • Přenos potřebných dat příslušným úřadům
 • Podpora při daňových revizích
 • Vyhotovení ročních uzávěrek včetně výkazu zisků a ztrát podle daňového zákonu a obchodního práva
 • Výpočet přebytka příjmů nad vydáními
 • Vyhotovení zpráv podle vašich a zákonných nářízení
 • Publikace ročních uzávěrek v elektronickém věstníku
 • Analýza charakteristických čísel
 • Organizační poradenství
 • Benchmarking
 • Poradenství ohledně financování a likvidity
 • Finanční a investiční počítání
 • Podpora během rozhovorů s bankami
 • Poradenství pro zakladatelů
 • Koncepční návrhy
 • Předpověd’ výnosnosti a likvidity
 • Finanční a investiční počítání
 • Podpora během rozhovorů s bankami
 • Porada ohledně nejvýhodnější právní formy
 • Uznání partner pracovního úřadu v oblasti „Coaching“
 • Vyhotovení odborných vyjádření
 • Dobrovolné specialní kontroly
 • Due diligence
 • Seminaře o novinkách v oblasti zdanění a účetnictví
 • Vzdělání obchodního personálu vašeho podniku
 • Specialní vzdělání pracovníků vaší účtárny
 • Oběžník pro klienty

Naši klienti jsou:

 • Podniky všech právních foremn
 • Spolky
 • Zahraniční investoři
 • Zakladatelir
 • Fyzické osoby

Odvětví

 • Výrobní podniky a stavebnictví
 • Osoby samostatně výdělečně činné
 • Soukromnici
 • Obchod
 • Gastronomie
 • Poskytovateli služeb
 • Nemovitosti
 • Zdravotnictví
 • Média